coi sao 2019 nam tân tỵ

Xem vận hạn , sao chiếu mệnh Nam Tân Tỵ năm 2019

Sao Kế Đô này là hung tinh. Đàn ông làm ăn bình thường, đi xa có tài lợi. Đàn bà hay xảy ra việc rày rà, sanh tiếng thị phi. Kỵ tháng 3, tháng 9, hoặc có việc ai bi.(Đại kỵ cho nữ giới, nhất là tháng 3 và tháng 9). Vào năm 2019, quý