hướng nhà nam 1941

Xem hướng nhà phong thủy gia chủ Nam Tân Tỵ

Hướng Phục vị Là khí biến ngang hòa. Gặp quẻ biến thành Phục Vị là trở lại vị trí ban đầu của khí chất quẻ gốc, quẻ biến. Vì vậy khí Phục vị là khí quân bình cát hung. Trong phong thủy nhà ở, khi tiến hành xây nhà gia chủ nam tuổi Tân Tỵ