vật phẩm phong giúp tiêu trừ vận hạn cho tuổi Tỵ

Top 10 vật phẩm tiêu trừ Vận Hạn cho tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được sự hộ mệnh, bảo vệ của những nguyên tố và yếu tố khác nhau. Việc chọn lựa đúng vật phẩm phong thủy hợp mệnh sẽ giúp tăng tiến sự nghiệp, công danh, giải trừ vận hạn cho tuổi Tỵ Rùa Đầu Rồng Phong Thủy Long Quy là con vật mang ý nghĩa