Xem Nữ Ất Tỵ Hợp làm ăn với tuổi nào

Nữ tuổi Ất Tỵ 1965 có trực giác tốt, trong công việc rất quyết đoán, dám làm dám chịu, cũng có thể kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, nữtuổi Ất Tỵ 1965 cũng khá nôn nóng, nếu hợp tác thì khó có thể phát huy được ưu điểm của chính mình. Người này cũng không giỏi xử lý vấn đề nên muốn thành công thì cần có sự giúp đỡ cảu người hợp với tuổi làm ăn với nữ Ất Tỵ 1965.

Nữ Ất Tỵ hợp làm ăn với các tuổi nam

Năm sinh Điểm
1960 – Canh Tí 7
1964 – Giáp Thìn 7
1965 – Ất Tỵ 7
1969 – Kỷ Dậu 7
1972 – Nhâm Tí 7
1973 – Quý Sửu 10
1976 – Bính Thìn 7
1981 – Tân Dậu 7
1982 – Nhâm Tuất 7
1987 – Đinh Mão 7
1990 – Canh Ngọ 8
1991 – Tân Mùi 8
1992 – Nhâm Thân 8
1993 – Quý Dậu 7
2000 – Canh Thìn 7
2002 – Nhâm Ngọ 8
2003 – Quý Mùi 8
2009 – Kỷ Sửu 7
2010 – Canh Dần 8
2017 – Đinh Dậu 8

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *