xem tuổi làm nhà năm 2018 cho nam tuổi kỷ tỵ

Xem tuổi xây nhà hợp phong thủy gia chủ Nam Kỷ Tỵ 1989 năm 2018

Năm 2018 gia chủ 30 tuổi (tuổi âm), thuộc Tam Địa Sát: Tuổi làm nhà ở cung này thì làm nhà là khá xấu. khuyên bạn nên chọn tuổi khác hoặc mượn tuổi để phù hợp hơn. Người xưa có câu nói rằng: Tam sát nhơn do giai đắc mệnh. Dịch nôm là cung Tam