coi sao hạn năm 2019 cho tân tỵ

Xem vận hạn , sao chiếu mệnh Nữ Tân Tỵ năm 2019

Sao Thái Dương Vì sao này có kiết, có hung. Đàn ông đi làm ăn đặng sáng suốt, đi xa có tài lợi đặng an khang. Đàn bà làm ăn hay tối tăm, tháng 6, tháng 10 tốt, có tài lợi. Vào năm 2019, quý khách 79 tuổi (âm lịch), bị sao Thái Dương chiếu

Xem vận hạn , sao chiếu mệnh Nam Tân Tỵ năm 2019

Sao Kế Đô này là hung tinh. Đàn ông làm ăn bình thường, đi xa có tài lợi. Đàn bà hay xảy ra việc rày rà, sanh tiếng thị phi. Kỵ tháng 3, tháng 9, hoặc có việc ai bi.(Đại kỵ cho nữ giới, nhất là tháng 3 và tháng 9). Vào năm 2019, quý