xem tuổi làm nhà 2018 cho tuổi kỷ tỵ

Xem tuổi làm nhà phong thủy gia chủ Nữ Kỷ Tỵ năm 2018

Năm 2018 gia chủ 30 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ Phạm Kim lâu thê (Gây tai hoạ cho vợ của chủ nhà) Phong thủy xem tuổi làm nhà ngày nay được rất nhiều những gia đình có điều kiện, các kiến trúc sư, họa sỹ thiết kế quan tâm

Xem tuổi xây nhà hợp phong thủy gia chủ Nam Kỷ Tỵ 1989 năm 2018

Năm 2018 gia chủ 30 tuổi (tuổi âm), thuộc Tam Địa Sát: Tuổi làm nhà ở cung này thì làm nhà là khá xấu. khuyên bạn nên chọn tuổi khác hoặc mượn tuổi để phù hợp hơn. Người xưa có câu nói rằng: Tam sát nhơn do giai đắc mệnh. Dịch nôm là cung Tam