nữ tuổi kỷ tỵ hợp với màu xe nào

Xem màu xe phong thủy hợp tuổi Kỷ Tỵ – Nữ Mạng

Nếu chọn xe Màu xanh lục: Màu xanh lục chính là màu bản mệnh của tuổi nữ Kỷ Tỵ 1989. Nếu Đi xe Màu xanh lục, người tuổi nữ Kỷ Tỵ 1989 không bị lạc đường, dễ tìm đường. Làm ăn thuận lợi. – Năm sinh dương lịch: 1989 – Năm sinh âm lịch: Kỷ