Xem Nữ Kỷ Tỵ Hợp làm ăn với tuổi nào

Người này cũng không giỏi xử lý vấn đề nên muốn thành công thì cần có sự giúp đỡ cảu người hợp với tuổi làm ăn với nữ Kỷ Tỵ 1989.

Nữ Kỷ Tỵ hợp làm ăn với các tuổi nam

Năm sinh Điểm
1964 – Giáp Thìn 7
1965 – Ất Tỵ 7
1966 – Bính Ngọ 8
1967 – Đinh Mùi 8
1973 – Quý Sửu 8
1978 – Mậu Ngọ 7
1981 – Tân Dậu 8
1982 – Nhâm Tuất 8
1983 – Quý Hợi 7
1987 – Đinh Mão 8
1991 – Tân Mùi 8
1992 – Nhâm Thân 7
1996 – Bính Tí 7
2000 – Canh Thìn 7
2001 – Tân Tỵ 7
2005 – Ất Dậu 7
2009 – Kỷ Sửu 9
2010 – Canh Dần 7
2011 – Tân Mão 7
2017 – Đinh Dậu 9

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *